Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Το χθες έφυγε και το παραμύθι του.

Rumi μαζί με Ambon Oen και 6 ακόμη.
It's good to leave each day behind, like flowing water, free of sadness. Yesterday is gone and its tale told. Today new seeds are growing.
~ Rumi

Είναι καλό να αφήσουμε πίσω από κάθε μέρα, σαν το νερό που ρέει, απαλλαγμένη από θλίψη. Το χθες έφυγε και το παραμύθι της. Σήμερα νέους σπόρους αυξάνονται.
~ Ρουμί


Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Σχολιάστε

1 σχόλιο: