Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Διαλέγω

El conocimiento, o nos hace libres y nos aporta visión o nos encierra en la ceguera del dogmatismo.
El dolor, o nos destruye o nos hace más fuertes.
La adversidad, o nos hace víctimas, o nos convierte en Sabios.
La vida me dio las alas.
Yo elijo cómo hacerlas volar.

Η γνώση, ή μας κάνει ελεύθερη και παρέχει όραμα ή μας κλείδωσε στην τύφλωση του δογματισμού.
Ο πόνος, ή καταστρέφει μας ή μας κάνει πιο δυνατούς.
Το πρόσωπο του αντιξοότητες, ή μας καθιστά θύματα, ή μας κάνει σοφούς.
Η ζωή μου έδωσε τα φτερά.
Διαλέγω πώς να τους κάνω να πετάξει.


Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου