Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Με την πάροδο του χρόνου... Αντικαθιστούν την ποσότητα του φίλους, με την ποιότητα.

Con l'andare del tempo... sostituisci la quantità degli amici, con la qualità.
S. Lion

Με την πάροδο του χρόνου... Αντικαθιστούν την ποσότητα του φίλους, με την ποιότητα.

S. Λιοντάρι


Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου