Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Ποτέ μην τα παρατάς!

Rumi μαζί με Aseem Purohit και 8 ακόμη.
“When you go through a hard period,
When everything seems to oppose you,
... When you feel you cannot even bear one more minute,
NEVER GIVE UP!
Because it is the time and place that the course will divert!”
... Δείτε περισσότερα

" όταν περνάς μια δύσκολη περίοδο,
Όταν όλα φαίνονται να αντιταχθεί σε σένα,
... Όταν νιώθεις ότι δεν μπορεί να φέρει ούτε ένα λεπτό ακόμα,
Ποτέ μην τα παρατάς!
Γιατί είναι η ώρα και μέρος ότι τα μαθήματα θα εκτρέψει!"
~ Ρουμί


Σχολιάστε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου