Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Έχει υπάρξει αρνητική κριτική από εκείνους που υποστήριξαν ότι ένα άλογο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο.πηγή
Ci sono artisti per cui la tela non è sufficiente, alla ricerca costante di nuove forme di espressione per poter mostrare la propria arte. Melody Cannon, inglese, è una di queste. Le sue tele, infatti, sono manti di cavalli, su cui produce i propri disegni.

Il pelo degli animali viene tagliato dando forme particolari che, inizialmente, erano molto semplici: stelle, cuori, ecc. Pian piano, però, questi disegni sono diventati sempre più complessi, con le richieste di numerosi proprietari di cavalli per far decorare il proprio.
Come è facile immaginare, non sono mancate le critiche negative da parte di chi sosteneva che un cavallo non dovrebbe essere usato in questo modo. In realtà sembrerebbe che tagli di questo tipo sul pelo sono benefici per i cavalli, aiutandoli a mantenersi più sani.

Effettivamente ciò che Melody fa è semplicemente tagliare il pelo dei cavalli, senza alcuna forma di costrizione o violenza. Le opere sono realizzate in più sedute, in modo da non stressare troppo gli animali che comunque sembrano molto apprezzare questa strana cura del loro manto!
***
Υπάρχουν καλλιτέχνες για τους οποίους ο καμβάς δεν είναι αρκετό, η συνεχής αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, προκειμένου να δείξουν την τέχνη τους. Melody Cannon, αγγλικά, είναι ένας από αυτούς. Οι πίνακές του είναι στην πραγματικότητα παλτά των αλόγων, η οποία παράγει τα δικά τους σχέδια.Το τρίχες κόβεται δίνοντας ιδιαίτερη μορφές, οι οποίες, αρχικά, ήταν πολύ απλό: αστέρια, καρδιές, κλπ .. Σταδιακά, ωστόσο, αυτά τα σχέδια έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκες, με τις αιτήσεις για πολλούς ιδιοκτήτες αλόγων για να διακοσμήσετε το δικό τους.Όπως μπορείτε να φανταστείτε, έχουν υπάρξει αρνητική κριτική από εκείνους που υποστήριξαν ότι ένα άλογο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι οι περικοπές αυτού του τύπου στα μαλλιά είναι επωφελείς για τα άλογα, βοηθώντας τους να παραμείνουν υγιείς.Στην πραγματικότητα αυτό που Melody κάνει είναι απλά να κόψει τα μαλλιά των αλόγων, χωρίς καμία μορφή εξαναγκασμού ή βία. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε αρκετές συνεδρίες, ώστε να μην τονίσει πάρα πολύ τα ζώα που ακόμα φαίνεται να εκτιμούν αυτό το πολύ παράξενο φροντίδα του μανδύα τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου