Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Δέντρρρρα

ώ! Και τί σύμπτωση!
Τί έκανα απόψε;

***
Rumi μαζί με Alcino Domingues Mendes και 44 ακόμη.
Out beyond
the ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field.
I'll meet you there.
...Δείτε περισσότερα

Πέρα από
Οι ιδέες των αδικιών και rightdoing,
Υπάρχει ένα χωράφι.
Θα σε συναντήσω εκεί.
Όταν η ψυχή ξαπλώσει στο γρασίδι,
Ο κόσμος είναι πολύ γεμάτη για να συζητήσουμε.
Ιδέες, γλώσσα, ακόμα και η φράση "ο ένας τον άλλον"
Δεν βγάζει κανένα νόημα.
Rumi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου